3,563
Dziś Czwartek
2023-09-21

Zobacz, na jakie produkty i usługi w powiecie tomaszowskim obecnie podmioty gospodarcze zgłaszają coraz mniejsze zapotrzebowanie

Aktualizacja: 2023-09-21
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_inwestycje_spadek_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-21 Te produkty i usługi podmioty gospodarcze wycofują z planów zakupowych w powiecie tomaszowskim

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-21 godz: 2:33:09
2.Ilość wszystkich firm w powiecie tomaszowskim wynosi: 16959
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie tomaszowskim wynosi: 8592
Pierwsze miejsce
Gdy obserwujemy, które produkty i usługi teraz zamierzają kupić podmioty gospodarcze w powiecie tomaszowskim, widzimy, że najmniej przetargów ogłoszono na Meble. W okresie 1-21 wrzesień 2023 liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych zmniejszyła się o 2.
Drugie miejsce
Piasek i glina obecnie zajmują drugie miejsce w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych obniżyła się o 1.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 50% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzeciej pozycji są Zbiorniki, cysterny, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe z metalu. Na te produkty i usługi zmniejszyła się ilość ogłoszeń o 1.
Produkty i usługi, które obecnie planuje zakupić najmniej firm w powiecie tomaszowskim – wrzesień 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Meble
-2
2
Piasek i glina
-1
3
Zbiorniki, cysterny, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe z metalu
-1
4
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
-1
5
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
-1
6
Budowa obiektów inżynierii wodnej
-1
7
Samochody osobowe
-1
8
Usługi świadczone przy użyciu autokarów turystycznych
-1
9
Energia elektryczna, gaz, energia jądrowa i paliwa, gorąca woda oraz pozostałe źródła energii
-1
10
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
-1

W REGIONACH Te produkty i usługi obecnie są rzadko wybierane przez podmioty gospodarcze w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA W ostatnich miesiącach podmioty gospodarcze zrezygnowały z tych produktów i usług w swoich planach zakupowych zakupowych

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Niewiele podmiotów gospodarczych w najbliższych miesiącach ogłosi w planach zakupowych zapotrzebowanie na te produkty i usługi

Trwa pobieranie danych...