3,563
Dziś Czwartek
2023-09-21

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w powiecie tomaszowskim

Aktualizacja: 2023-09-21
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-21 Obecnie podmioty gospodarcze w powiecie tomaszowskim planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-21 godz: 2:33:09
2.Ilość wszystkich firm w powiecie tomaszowskim wynosi: 16959
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie tomaszowskim wynosi: 8592
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w powiecie tomaszowskim, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Urządzenia komputerowe. W okresie 1-21 wrzesień 2023 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 1.
Drugie miejsce
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 1.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Usługi pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 1.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w powiecie tomaszowskim – wrzesień 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Urządzenia komputerowe
1
2
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
1
3
Usługi pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych
1
4
Instalowanie centralnego ogrzewania
1
5
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
1
6
Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
1
7
Usługi leśnictwa
1
8
Warzywa
1
9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
0
10
Usługi pocztowe i kurierskie
0

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w powiecie tomaszowskim planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w powiecie tomaszowskim będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...