3,563
Dziś Czwartek
2023-09-21

Obserwuj, na które z produktów i usług w powiecie tomaszowskim rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: 2023-09-21
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-21 Obejrzyj, na które produkty i usługi w powiecie tomaszowskim wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-21 godz: 2:33:09
2.Ilość wszystkich firm w powiecie tomaszowskim wynosi: 16959
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie tomaszowskim wynosi: 8592
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w powiecie tomaszowskim rośnie zainteresowanie finansowaniem inwestycji ze środków unijnych, zauważymy, że choć za okres 1-21 wrzesień 2023 sytuacja pod względem liczby publikowanych ogłoszeń przetargowych jest w czołówce bardzo wyrównana, to na pierwszym miejscu są Kolektory słoneczne do produkcji ciepła. Z tego zakresu pojawiło się 3 przetargi z dotacją UE.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 3.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Usługi edukacyjne. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 2.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w powiecie tomaszowskim za okres 1-21 wrzesień 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
3
2
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
3
3
Usługi edukacyjne
2
4
Urządzenia warsztatowe
2
5
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze4
2
6
Usługi reklamowe i marketingowe
2
7
Maszyny górnicze, kopalnicze i budowlane
2
8
Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
2
9
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
1
10
Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
1

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w powiecie tomaszowskim wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w powiecie tomaszowskim prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...