3,563
Dziś Czwartek
2023-09-21

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w powiecie tomaszowskim

Aktualizacja: 2023-09-21
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-21 Działalności gospodarcze, które w powiecie tomaszowskim wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-21 godz: 2:33:09
2.Ilość wszystkich firm w powiecie tomaszowskim wynosi: 16959
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie tomaszowskim wynosi: 8592
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w powiecie tomaszowskim, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Transport drogowy towarów jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu wrzesień 2023 - 392 firmy.
Ta działalność jednoznacznie wysuwa się na prowadzenie pod względem liczby podmiotów, które wybrały ją jako główną.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Obecnie wykonuje ją 270 firm. Stanowi to 69% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejszą działalność gospodarczą.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli prowadzona jest przez 224 firmy.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w powiecie tomaszowskim – wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Transport drogowy towarów
392
2
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
270
3
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
224
4
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
200
5
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
190
6
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
132
7
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
126
8
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
121
9
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
111
10
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
108

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w powiecie tomaszowskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w powiecie tomaszowskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...