3,563
Dziś Czwartek
2023-09-21

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w powiecie tomaszowskim

Aktualizacja: 2023-09-21
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-21 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w powiecie tomaszowskim

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-21 godz: 2:33:09
2.Ilość wszystkich firm w powiecie tomaszowskim wynosi: 16959
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie tomaszowskim wynosi: 8592
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-21 wrzesień 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. W tym czasie w powiecie tomaszowskim ich liczba zwiększyła się o 7, lekko zarysowując swoją przewagę nad pozycją drugą.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 6. Stanowi to 86% w porównaniu do liczby firm, które wybrały działalność gospodarczą o największym wzroście.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 5.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w powiecie tomaszowskim za okres 1-21 wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
7
2
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
6
3
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
5
4
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
5
5
Nauka języków obcych
5
6
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4
7
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
4
8
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
3
9
Działalność agencji reklamowych
3
10
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
3

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w powiecie tomaszowskim w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w powiecie tomaszowskim

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: